Trykeri_4 (2) (1)
SILKSCREENTRYCK

Silkscreentryck produktion av kontrollpaneler

Trykeri_1 (1)

På Seritronic tillverkar och utvecklar vi kontrollpaneler, membrantangentbord, akrylfronter, plåtskyltar och mekatroniska lösningar för alla branscher. Vi producerar skräddarsydda kontrollpanelslösningar och är stolta över att vara flexibla, såväl som process säkra, för att säkerställa den överenskomna kvaliteten. Vår produktion utvecklas och optimeras kontinuerligt, vilket innebär att vi har den senaste högteknologiska produktionsutrustningen.

Silk screentryck

Vad är silkescreening?

Silkscreentryck är en gammal, erkänd tryckmetod och kallas också serigrafi. Tryckmetoden utfördes tidigare med silkesduk – därför etablerades produktionsnamnet. Idag utförs tryckformen med en metallram på vilken polyesterduken är fastklämd i. I den polyesterbestående duken tillsätts fotoemulsion, i vilken den önskade stencilen sker genom att utsätta områdena för stark UV-belysning.

Därefter tvättas den oskadda fotoemulsionen bort och stencilen (bilden) visas. Detta görs i ett helautomatiskt CtS-system (Computer to Screen) med en upplösning på 1270 dpi (punkter per tum), vilket optimerar och förtydligar ramtillverkningen. Tryckmetoden består av att skriva ut valda färger på vissa material. Detta görs genom att dra färgen över polyesterduken på ett underliggande material.

Färgkort

Färger

I silkscreentryck är varje enskild färg en process. 

Med varje färg, tryckt genom en ram. Silkscreentrycksprocessen upprepas för varje färg som valts för den givna produkten och upprepas tills den visuella grafiken uppnås enligt produktens design. För att säkra de rättmätiga färgkombinationerna används en spektral fotometer. Om ditt membrantangentbord till exempel behöver matcha färgerna på din kapsling, kan vi mäta kapslingen och därmed anpassa membrantangentbordets färger så att de matchar din enhet.

Fotometern gör det också möjligt för oss att mäta ett visst material och lägga in det som ett filter, så vi skapar de bästa förutsättningarna för att kunna uppfylla dina färgönskemål. Detta gäller både Pantone-, RAL- och NCS-färger.

På vilket materialet färgen printas ut på, beror på applikationsmiljön på den färdiga kontrollpanelen. Det är av största vikt att rätt material väljs med hänsyn till panelens användarmiljö. På material som används för främre overlayer och membrantangentbord görs printingen på baksidan av det valda materialet. Detta innebär att färgmotståndet och hållbarheten är oändlig och att den kan rengöras med de flesta rengöringsmedel.

Vidare i silkscreentrycksprocessen printas ledningsbanorna ut, som ingår i ett membrantangentbord. Dessa är tryckta med ett ledande silverpastamaterial.

Screentrycksavdelning på Seritronic

Seritronics silkscreentryck produktion

Produktionsprocesserna för silkscreentryck utförs alla av utbildade grafiska tekniker som har gjort silkscreentrycksmetoden till sitt kompetensområde.

I vår silkscreentrycksavdelning sträcker sig maskinkapaciteten från manuellt styrda tryckstationer till helautomatiska utskriftsprocesser. Vi trycker produkter i varierande storlekar från 10mm upp till de behov du har.